Contactblad

voor Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

 

Op deze pagina kunt u berichten vinden over allerlei activiteiten in Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o. of bovenplaatselijke activiteiten, die wel van belang of interessant zijn voor de inwoners van dit gebied of door hen (mede) worden georganiseerd.

     
  2018 activiteit
  jaar huisarts praktijkinformatie
    Ubbegaheem
    Kerktijden PKN en GKV
    Diverse vaste activiteiten incl. ophalen oud papier
  maart  
  maand Toneelvereniging LAOMAS zoekt nieuwe leden en helpers
  maand Muziekvereniging Adorp op zoek naar nieuwe leden
  maand N361Schoon zoekt vrijwilligers
  maand Aanmelding mogelijk voor Dorpstafel Adorp op 6 april
  maand Aanmelding mogelijk voor Belastingservice minima
  maand Aanmelding mogelijk: Zilverkamer in Appingedam op 11 mei
  t/m 21 Aanmelding mogelijk: visje eten op Lauwersoog op 23 maart
  t/m 17 Landelijke collecte Amnesty International (hiervoor worden collectanten gezocht)
  16 Dorpstafel à la maison in Artharpe te Adorp, 18.00 u. - aanmelden niet nodig
  16 Vrij kaarten in 't Witte Hoes te Adorp, inschrijving vanaf 19.30 u. start 20.00 u.
  19 Steunpunt, thema-ochtend met kunstschilder Henk van Donk, Ubbegaheem te Sauwerd, aanvang 10.00 u.
  21 WEL referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel bekend als de sleepwet
  21 GEEN gemeenteraadsverkiezing in verband met herindeling BMWE-gemeenten
  21 Sluiting aanmelding: visje eten op Lauwersoog op 23 maart
  22 Clubavond Kaartclub Adorp in 't Witte Hoes te Adorp, aanvang 20.00 u.
  23 Met St. 55+ visje eten op Lauwersoog, vertrek 10.30 u.
  23 Dorpstafel à la maison in Artharpe te Adorp, 18.00 u. - aanmelden niet nodig
  25 Concert Johan Brouwer "Bach en tijdgenoten" in 't Sael te Groot Wetsinge, aanvang 15.00 u.
  25 Passie-concert in kerk Adorp, aanvang 15.00 u.
  26 Steunpunt, inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd, aanvang 10.00 u.
  30 Dorpstafel à la maison in Artharpe te Adorp, 18.00 u. - aanmelden niet nodig
  april  
  maand Toneelvereniging LAOMAS zoekt nieuwe leden en helpers
  maand Muziekvereniging Adorp op zoek naar nieuwe leden
  maand N361Schoon zoekt vrijwilligers
  maand Belastingservice minima
  1 Eerste Paasdag
  2 Tweede Paasdag
  6 Dorpstafel Adorp met medewerking van de ‘Adorper Singers’ in Artharpe te Adorp, aanvang 17.30 u. - aanmelden tot uiterlijk 4 april
  9 Boeken in te leveren voor boekspots in Artharpe te Adorp, 19.00-20.00 u.
  11 Rode Kruis: Visje eten in Termunten, middag
  16 Ophalen spullen vanaf 18.00 u. voor rommelmarkt in Sauwerd en Wetsinge voor rommelmarkt op 20 april
  20 Rommelmarkt op het Kerkplein te Sauwerd, aanvang 17.30 u.
  27 Koningsdag
  mei  
  maand Toneelvereniging LAOMAS zoekt nieuwe leden en helpers
  maand Muziekvereniging Adorp op zoek naar nieuwe leden
  maand N361Schoon zoekt vrijwilligers
  4 Nationale Herdenking
  5 Bevrijdingsdag
  7 Boeken in te leveren voor boekspots in Artharpe te Adorp, 19.00-20.00 u.
  9 Rode Kruis: Klompenmuseum Eelde, middag
  10 Hemelvaartsdag
  11 Met St. 55+ naar Zilverkamer in Appingedam, vertrek 13.15 u.
  20 Eerste Pinksterdag
  21 Tweede Pinksterdag
  juni  
  maand Toneelvereniging LAOMAS zoekt nieuwe leden en helpers
  maand Muziekvereniging Adorp op zoek naar nieuwe leden
  maand N361Schoon zoekt vrijwilligers
  4 Boeken in te leveren voor boekspots in Artharpe te Adorp, 19.00-20.00 u.
  11 t/m 16 Sportweek in Sauwerd
  13 Rode Kruis: Bad Nieuweschans, dag
  juli  
  2 Boeken in te leveren voor boekspots in Artharpe te Adorp, 19.00-20.00 u.
  augustus  
    vakantieperiode
  september  
  12 Rode Kruis: Coendersborg Nuis, middag
  oktober  
  10 Rode Kruis: Stamppot buffet + Joods schooltje, dag
  november  
  7 Rode Kruis: Zilversmid Zeerijp, middag
  december  
  12 Rode Kruis: Kerstshoppen Tuinland Groningen, middag

 

Follow Contactblad on Twitter