Contactblad

voor Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

 

Op deze pagina kunt u berichten vinden over allerlei activiteiten in Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o. of bovenplaatselijke activiteiten, die wel van belang of interessant zijn voor de inwoners van dit gebied of door hen (mede) worden georganiseerd.

     
  2019 activiteit
  jaar huisarts praktijkinformatie
    Ubbegaheem
    Kerktijden PKN en GKV
    Diverse vaste activiteiten incl. ophalen oud papier
  december  
  t/m 5 Expositie "Vanuit de stilte" in kerk Klein Wetsinge
  tot 14 Aanmelding mogelijk deelname Kerstmarkt Adorp 14 december
  2 Steunpunt ASW, themamorgen met Rudy Kromowidjojo over Karate-do, Artharpe te Adorp aanvang 10.00 u.
  3 Uitje met het Rode Kruis, kerstshoppen
  3 Informatieve avond over Paddepoelsterbrug door Rijkswaterstaat, Café Hammingh te Garnwerd - inloop vanaf 19.30 u. aanvang 20.00 u.
  5 Clubavond Kaartclub Adorp in 't Witte Hoes, aanvang 20.00 u.
  7 Eetcafé, Ubbegaheem te Sauwerd, vanaf 17.00 u.
  8 Adventsconcert in 't Sael te Groot Wetsinge, aanvang 15.00 u.
  9 Steunpunt ASW, inloopochtend in Artharpe te Adorp aanvang 10.00 u.
  13 Huis-aan-huis actie in Adorp, Sauwerd en Wetsinge voor Voedselbank Het Hogeland, vanaf 18.00 u.
  13 Vrij kaarten in 't Witte Hoes te Adorp; inschrijven vanaf 19.30 uur - start kaarten om 20.00 u.
  14 Kerstmarkt Adorp in Artharpe, aanvang 14.00 u.
  14 40UBB: Dansavond in de kelder van Ubbegaheem te Sauwerd, aanvang 21.00 u.
  16 Steunpunt ASW, geen spreker
  17 HK Ubbega: korte ledenvergadering, Ubbegaheem te Sauwerd, aanvang 19.30 u.
  17 HK Ubbega: lezing 'Leven op de Groninger klei (1700-1900', Ubbegaheem te Sauwerd, aanvang 20.00 u.
  19 Clubavond Kaartclub Adorp in 't Witte Hoes, aanvang 20.00 u.
  21 Kindervoorstelling door theatergroep 'de twee heeren', Artharpe te Adorp, aanvang 14.00 u.
  23 Steunpunt ASW, inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd, aanvang 10.00 u.
  25 Eerste Kerstdag
  26 Tweede Kerstdag
  30 GEEN activiteiten Steunpunt
  31 Oudjaarsdag
  2020  
  januari  
  1 Nieuwjaarscafé, Ubbegaheem te Sauwerd, vanaf 00.30 u.
  11 pUBBquiz, Ubbegaheem te Sauwerd, aanvang 21.00 u.
     

 

Follow Contactblad on Twitter