Contactblad

voor Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

 

Op deze pagina kunt u berichten vinden over allerlei activiteiten in Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o. of bovenplaatselijke activiteiten, die wel van belang of interessant zijn voor de inwoners van dit gebied of door hen (mede) worden georganiseerd.

     
  2018 activiteit
  jaar huisarts praktijkinformatie
    Ubbegaheem
    Kerktijden PKN en GKV
    Diverse vaste activiteiten incl. ophalen oud papier
  januari  
  maand Voorverkoop Toneel, blijspel “Mörgen bin ik de bruid”, op 3 februari in Artharpe te Adorp
  maand Opgave mogelijk voor Dorpstafel Adorp op 2 februari
  maand 380 kV-hoogspanningsverbinding: inpassingsplan en besluiten liggen ter inzage via internet of op het gemeentehuis te Winsum tijdens openingstijden
  maand Aanmelding mogelijk van klus in kader NLDoet
  maand Toneelvereniging LAOMAS zoekt nieuwe leden en helpers
  maand Muziekvereniging Adorp op zoek naar nieuwe leden
  maand N361Schoon zoekt vrijwilligers
  maand Collectanten gezocht voor Amnesty International (landelijke collecteweek 11 t/m 17 maart)
  18 Clubavond kaartclub Adorp in ‘t Witte Hoes, aanvang 20.00 u.
  22 Steunpunt ASW, inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd, aanvang 10.00 u.
  26 Vrij kaarten in 't Witte Hoes te Adorp, inschrijven vanaf 19.30 u. aanvang kaarten 20.00 u.
  28 Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp, aanvang 16.00 u.
  29 Steunpunt ASW, thema-ochtend Avondmaalszilver, Artharpe te Adorp, aanvang 10.00 u.
  februari  
  maand Collectanten gezocht voor Amnesty International (landelijke collecteweek 11 t/m 17 maart)
  maand Toneelvereniging LAOMAS zoekt nieuwe leden en helpers
  maand Muziekvereniging Adorp op zoek naar nieuwe leden
  maand N361Schoon zoekt vrijwilligers
  1 t/m 23 380 kV-hoogspanningsverbinding: inpassingsplan en besluiten liggen ter inzage via internet of op het gemeentehuis te Winsum tijdens openingstijden
  2 Dorpstafel Adorpin Artharpe, aanvang 17.30 u.
  3 Toneel, blijspel “Mörgen bin ik de bruid”, Artharpe te Adorp, aanvang 20.00 u.
  18 Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp, aanvang 16.00 u.
  23 Laatste dag ter inzage ligging inpassingsplan en besluiten 380 kV-hoogsverbinding via internet of op het gemeentehuis te Winsum tijdens openingstijden
  28 Gratis schaatsen in Kardinge voor leden IJsvereniging "Nooit Gedacht" wanneer de ijsbaan niet open is geweest, 13.30-16.00 u.
  maart  
  maand Toneelvereniging LAOMAS zoekt nieuwe leden en helpers
  maand Muziekvereniging Adorp op zoek naar nieuwe leden
  maand N361Schoon zoekt vrijwilligers
  9 en 10 Klussen in kader NLDoet
  11 t/m 17 Landelijke collecte Amnesty International (hiervoor worden collectanten gezocht)
     
  april  
  maand Toneelvereniging LAOMAS zoekt nieuwe leden en helpers
  maand Muziekvereniging Adorp op zoek naar nieuwe leden
  maand N361Schoon zoekt vrijwilligers
  1 Eerste Paasdag
  2 Tweede Paasdag
  27 Koningsdag
  mei  
  maand Toneelvereniging LAOMAS zoekt nieuwe leden en helpers
  maand Muziekvereniging Adorp op zoek naar nieuwe leden
  maand N361Schoon zoekt vrijwilligers
  4 Nationale Herdenking
  5 Bevrijdingsdag
  10 Hemelvaartsdag
  20 Eerste Pinksterdag
  21 Tweede Pinksterdag
  juni  
  maand Toneelvereniging LAOMAS zoekt nieuwe leden en helpers
  maand Muziekvereniging Adorp op zoek naar nieuwe leden
  maand N361Schoon zoekt vrijwilligers
     

 

Follow Contactblad on Twitter