Contactblad

voor Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

 

Op deze pagina kunt u berichten vinden over allerlei activiteiten in Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o. of bovenplaatselijke activiteiten, die wel van belang of interessant zijn voor de inwoners van dit gebied of door hen (mede) worden georganiseerd.

     
  2018 activiteit
  jaar huisarts praktijkinformatie
    Ubbegaheem
    Kerktijden PKN en GKV
    Diverse vaste activiteiten incl. ophalen oud papier
  september  
  maand Drummen leren bij cursus in Ubbegaheem: aanmelding mogelijk voor iedereen van jong tot oud!
  maand Enquête voor jong en oud
  maand Breigaren over? Lever deze in t.b.v. de brei actie van UNICEF!
  maand Oproep foto's speciale gelegenheden huidige gemeente Winsum
  16 Repetitie projectkoor Hoge & Lage der Aa, kerk van Adorp, aanvang 20.00 u.
  18 Opening nieuwe seizoen St. 55+ met weervrouw Harma Boer, Artharpe te Adorp, aanvang 13.30 u.
  18-21 Huis-aan-huis bolchrysantenactie ten bate van Ubbegaheem in Sauwerd
  22 Expositie glaskunst en schilderijen in de kerk van Adorp, 14.00-17.00 u. met om 14.00 u. opening waarbij Bé Kuipers voorleest uit eigen werk
  23 Expositie glaskunst en schilderijen in de kerk van Adorp, 14.00-17.00 u.
  23 Repetitie projectkoor Hoge & Lage der Aa, kerk van Adorp, aanvang 20.00 u.
  24 Kaartclub Adorp, competitie-avond in 't Witte Hoes te Adorp, aanvang 20.00 u.
  29 Expositie glaskunst en schilderijen in de kerk van Adorp, 14.00-17.00 u.
  30 Expositie glaskunst en schilderijen in de kerk van Adorp, 14.00-17.00 u.
  30 Repetitie projectkoor Hoge & Lage der Aa, kerk van Adorp, aanvang 20.00 u.
  oktober  
  maand Enquête voor jong en oud
  maand Breigaren over? Lever deze in t.b.v. de brei actie van UNICEF!
  1 Steunpunt ASW, Thema-ochtend over de 'heerlijkheid Harssens', Artharpe te Adorp, aanvang 10.00 u.
  6 Café Ubbegaheem open 17.00- 24.00 u., Ubbegaheem te Sauwerd
  7 Concert door Caminante in 't Sael te Groot Wetsinge, aanvang 15.00 u.
  7 Repetitie projectkoor Hoge & Lage der Aa, kerk van Adorp, aanvang 20.00 u.
  8 Steunpunt ASW, Inloopochtend in Artharpe te Adorp, aanvang 10.00 u.
  10 Rode Kruis: Stamppot buffet + Joods schooltje, dag
  14 Concert projectkoor Hoge & Lage der Aa, kerk van Adorp, aanvang 16.00 u.
  15 Steunpunt ASW, Inloopochtend (NB: dus geen thema-ochtend) in Ubbegaheem te Sauwerd, aanvang 10.00 u.
  22 Steunpunt ASW, Thema-ochtend over Maarten Toonder senior, Ubbegaheem te Sauwerd, aanvang 10.00 u.
  29 Steunpunt ASW, Thema-ochtend over de Stichting Faunovisie, Artharpe te Adorp, aanvang 10.00 u
  november  
  3 Sauwerd Swingt, Ubbegaheem te Sauwerd
  7 Rode Kruis: Zilversmid Zeerijp, middag
  11 Sint maarten
  17 Intocht Sinterklaas: Adorp 13.00 u.; Sauwerd 15.00 u.
  22 Sjans op het Hogeland! Een vrolijk afscheidscadeau van de gemeente Winsum, Ubbegaheem, aanvang 20.00 u.
  23 Sjans op het Hogeland! Een vrolijk afscheidscadeau van de gemeente Winsum, Ubbegaheem, aanvang 20.00 u.
  december  
  1 Café Ubbegaheem open 17.00- 24.00 u., Ubbegaheem te Sauwerd
  5 Sinterklaas
  12 Rode Kruis: Kerstshoppen Tuinland Groningen, middag
  22 Kerstdiner in Ubbegaheem te Sauwerd
  25 Eerste Kerstdag
  26 Tweede Kerstdag
  31 Oudjaarsdag

 

Follow Contactblad on Twitter