Contactblad

voor Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

 

Op deze pagina kunt u berichten vinden over allerlei activiteiten in Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o. of bovenplaatselijke activiteiten, die wel van belang of interessant zijn voor de inwoners van dit gebied of door hen (mede) worden georganiseerd.

     
  2019 activiteit
  jaar huisarts praktijkinformatie
    Ubbegaheem
    Kerktijden PKN en GKV
    Diverse vaste activiteiten incl. ophalen oud papier
  januari  
  maand Actie Brug Terug t.b.v. de Paddepoelsterbrug
  maand aanmelding bewegingscursussen in de voormalige gemeente Winsum
  17 Clubavond Kaartclub Adorp, 't Witte Hoes te Adorp, aanvang 20.00 u.
  18 LAOMAS, toneelvoorstelling ‘Tweide hands tweide kans’ in De Hoogte te Winsum, aanvang 20.00 u.
  19 LAOMAS, toneelvoorstelling ‘Tweide hands tweide kans’ in De Hoogte te Winsum, aanvang 20.00 u.
  21 start Bomenkap langs N361
  25 Vrij kaarten in ’t Witte Hoes in Adorp - inschrijven vanaf 19.30 u. - aanvang 20.00 u.
  25 LAOMAS, toneelvoorstelling ‘Tweide hands tweide kans’ in De Hoogte te Winsum, aanvang 20.00 u.
  26 LAOMAS, toneelvoorstelling ‘Tweide hands tweide kans’ in De Hoogte te Winsum, aanvang 20.00 u.
  27 Concert 'Zelfportret' van Gertjan Piek, 't Sael te Groot Wetsinge, aanvang 15.00 u.
  27 Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp, waarbij het eerste uur voor kinderen en jongeren, aanvang 16.00 u
  29 Actie Brug Terug en brief Informatie-inloopavond over de Paddepoelsterbrug, Artharpe te Adorp, 18.00-21.00 u.
  30 Avond voor vrijwilligers Ubbegaheem in Ubbegaheem te Sauwerd, aanvang 19.30 u.
  31 Clubavond Kaartclub Adorp, 't Witte Hoes te Adorp, aanvang 20.00 u.
  februari  
  1 Sluiting aanmelding bewegingscursussen in de voormalige gemeente Winsum
  6 Café open, Ubbegaheem te Sauwerd
  14 Clubavond Kaartclub Adorp, 't Witte Hoes te Adorp, aanvang 20.00 u.
  21 Clubavond Kaartclub Adorp, 't Witte Hoes te Adorp, aanvang 20.00 u.
  24 Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp, aanvang 16.00 u
  maart  
  1 Vrij kaarten in ’t Witte Hoes in Adorp - inschrijven vanaf 19.30 u. - aanvang 20.00 u.

 

Follow Contactblad on Twitter