Contactblad

voor Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

 

 

De nieuwste editie van het Contactblad is uit en hier te lezen:

Contactblad september 2023

 

Het Contactblad verschijnt voorlopig alleen op de eerste van de maand, tenzij er een dringende reden is voor een tussentijdse editie.

Oproep aan (vrijetijds) schrijvers en dichters: voor jullie verhalen en gedichten is ruimte in het Contactblad. Ook een scan van een kindertekening is een mogelijkheid.

 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt bij voldoende kopij de eerste dag van de maand.

Berichten kunnen worden doorgegeven via:

contactblad-asw@planet.nl

Kopijsluiting: de 25e van de maand

Aanmelden mailinglijst: Wilt u/wil je per mail bericht van het verschijnen van het Contactblad, meld je dan aan voor de mailinglijst via contactblad-asw@planet.nl

 

Eerder verschenen edities

Alle eerder verschenen edities van

2012 t/m 2015

2016 t/m 2019

2020 t/m juni 2023

zijn rechtstreeks te vinden via de linkjes of indirect via het Contactblad archief.

De meest recente uitgaven (interactief)

2023

Contactblad juli/augustus 2023

Contactblad 1 juni 2023

 

Berichten voor de Contactblad-site kunnen ook worden doorgegeven via contactblad-asw@planet.nl.

Het Contactblad is een uitgave van de Stichting Informatievoorziening Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

Follow Contactblad on Twitter